Je bevindt je hier: Home » Privacybeleid Reflexzonepraktijk Uden

Privacybeleid Reflexzonepraktijk Uden

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, ‘alternatieve geneeswijzen’ of reflexzonetherapie’
 • De kosten van het consult

NIEUWSBRIEVEN
Vanuit mijn praktijk zal ik u af en toe een nieuwsbrief toesturen. Wilt u dat niet, dan kunt u zich hiervoor afmelden. Onderaan iedere nieuwsbrief wordt u de mogelijkheid voor afmelding geboden.

CONTACT FORMULIER
Deze verzonden gegevens worden ook opgeslagen in het CMS van deze website en kunnen op verzoek worden verwijderd.
De contact formulier inzendingen worden voor een periode van 36 maanden bewaart voor het verlenen van service aan klanten, de ingezonden informatie wordt niet gebruikt voor marketing doeleinden.

STATISTIEKEN
Ik verzamelen bezoekersstatistieken met Google Analytics. Dat helpt mij inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op mijn website. Zo probeer ik mijn website steeds beter te maken. Deze gegevens zijn standaard volledig geanonimiseerd en dus puur functioneel. Daarom hoef ik hier geen toestemming voor te vragen, maar wil je er wel over informeren.

Scroll naar boven